Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy – nabór wniosków trwa od 04 maja 2016 do 31 grudnia 2016 roku,
  • przedsiębiorstwa duże – nabór wniosków trwa od 01 czerwca 2016 do 30 grudnia 2016 roku.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Zapraszamy do kontaktu z nami i składania wniosków.