Od 30 września interesanci z obszaru województwa dolnośląskiego będą mogli ubiegać się o dotację w ramach następujących działań: działania 1.5, działania 3.1, działania 6.1 i działania 6.3.

Łączna wartość dofinansowania to ponad 128 mln zł.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w napisaniu wniosku, uzyskaniu kredytu pod dotację zapraszamy do naszej siedziby:

PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O.

ul. Hanki Sawickiej 9, 44-122 Gliwice

Telefon: 32 2320267

Fax: 32 2323355