Co możemy dla Ciebie zrobić?

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania na rozwój działalności gospodarczej. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Przygotowanie oferty poprzedzone jest spotkaniem z klientem i zdiagnozowaniem jego aktualnej sytuacji i potrzeb. Dopiero, kiedy poznamy się lepiej, przystępujemy do doboru rozwiązań, które w danej sytuacji najlepiej odpowiadają potrzebom i możliwościom firmy. Zarówno ofertę, jak i warunki umowy ustalamy elastycznie. Są one przedmiotem negocjacji na każdym etapie realizacji zlecenia. Dopasowujemy się elastycznie do zmieniających się warunków.

Dlaczego warto nam zaufać?

   • Firma PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach jest  obecna na rynku nieprzerwanie od 1999 roku.
   • Posiadamy szeroką sieć kontaktów i relacji z instytucjami finansowymi na Śląsku.
   • Posiadamy wieloletnie doświadczenie i sukcesy w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej i innych środków publicznych.
   • Pracujemy w oparciu o zespół ekspertów zatrudnionych na stałe w firmie.
   • Stale doskonalimy i poszerzamy ofertę usługową dla biznesu.

Kredyty bankowe

Pośredniczymy w pozyskiwaniu kredytów bankowych na finansowanie inwestycji oraz działalności bieżącej.

Posiadamy szeroką sieć kontaktów w instytucjach finansowych

Dzięki temu łatwiej negocjować nam korzystne warunki finansowania dla Twojej firmy.

Pożyczki preferencyjne

Pośredniczymy w kontaktach z funduszami pożyczkowymi udzielającymi pożyczek preferencyjnych dla firm MŚP.

Fundusze pożyczkowe dotowane są ze środków Unii Europejskiej

Dlatego mogą oferować finansowanie na korzystniejszych warunkach w porównaniu z ofertą banków komercyjnych.

Dotacje z Unii Europejskiej

Pomagamy wybrać najbardziej odpowiedni w danej sytuacji program wsparcia i opracowujemy dokumentację aplikacyjną.

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała rekordową ilość środków z Unii Europejskiej

Polskie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o pieniądze z tej puli na badania, inwestycje, doradztwo i szkolenia.

Leasing, factoring i inne

W zależności od aktualnych potrzeb klienta dobieramy instrumenty finansowe najlepiej zabezpieczające jego pozycję finansową.

Montaże finansowe oraz inżynieria finansowa

Podejmujemy się przypadków i szukamy rozwiązań dla firm, dla których tradycyjne formy finansowania nie są dostępne.

Pomożemy pozyskać finansowanie na rozwój Twojej firmy!

Firma PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach oferuje usługi związane z pozyskiwaniem dofinansowania i kredytowania obejmują między innymi:

 • bezpłatną, wstępną analizę projektu wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny projektów danego programu,
 • doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji,
 • optymalizację projektu pod kątem spełnienia kryteriów dla pozyskiwania dofinansowania,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie /kredytowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w formie gotowej do złożenia w Instytucji Finansującej,
 • sporządzenie biznes planu oraz studium wykonalności,
 • uzyskanie promesy kredytu pomostowego,
 • negocjowanie z Instytucjami Finansującymi /bankami oprocentowania i opłat dodatkowych,
 • pomoc przy kompletowaniu i przygotowaniu niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie /kredytowanie,
 • złożenie wniosku w Instytucji Finansującej /banku,
 • przygotowanie uzupełnień i wyjaśnień,
 • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
 • przygotowanie dokumentów do rozliczenia projektu,
 • rozliczenie gotowego projektu dla potrzeb Instytucji Wdrażającej.