Od dnia 31.10.2016r. rozpocznie się nabór wniosków na działania 1.5.1. –  „Rozwój produktów i usług w MŚP” w województwie dolnośląskim.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:
– wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
– dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

• innowacja produktowa -oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
• innowacja procesowa- oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:
1. MŚP,
2. zgrupowania i partnerstwa MŚP.

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:
a) dla mikro i małych przedsiębiorców- do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
b) dla średnich przedsiębiorców – do 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku i uzyskaniu finansowania, zgłoś się do nas :

PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O.

ul. Hanki Sawickiej 9, 44-122 Gliwice

Telefon: 32 2320267

Fax: 32 2323355