W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Termin zakończenia naboru przypada 30 grudnia 2016r. Więcej informacji dotyczące wysokości finansowania oraz kwalifikowalności kosztów znajdują się w Regulaminie przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku i uzyskaniu finansowania, zgłoś się do nas :

PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O.

ul. Hanki Sawickiej 9, 44-122 Gliwice

Telefon: 32 2320267

Fax: 32 2323355