Finansowanie dla firm:

  • Kredyt w rachunku bieżącym – np. na pokrycie bieżących zobowiązań, w szczególności związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą i świadczeniem usług.
  • Kredyt obrotowy – nieodnawialny, można przeznaczyć na finansowanie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. O kredyt mogą biegać się również firmy rozpoczynające działalność gospodarczą.
  • Pożyczka hipoteczna – na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • Kredyt inwestycyjny – np. na sfinansowanie zakupu lokalu lub budynku wraz z gruntem i wyposażeniem; finansowanie budowy, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, adaptacji lub modernizacji nieruchomości na potrzeby wykonywania działalności; spłatę zadłużenia wobec innego banku albo instytucji finansowej z tytułu kredytu zaciągniętego na ww. cele.
  • Factoring – finansowanie pod realizację kontraktu.

Finansowanie dla Klientów indywidualnych:

  • Kredyt gotówkowy,
  • Kredyt samochodowy.