Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2016, nabór wniosków w ramach Działania 1.2  Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach odbędzie się w okresie miesiąca maja i czerwca br.

Działanie 1.2 dedykowane jest dla następujących typów projektów:

  1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej
  2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

W ramach Działania 1.2 możliwe będzie wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R, spełniających następujące warunki:

  • przedsięwzięcie wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego, poprzez wskazanie specjalizacji oraz celu/ów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.
  • przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w przedsiębiorstwie).

W ramach Działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w gospodarce.

Zapraszamy do kontaktu z nami i składania wniosków.