aradmin

­

About aradmin

This author has not yet filled in any details.
So far aradmin has created 8 blog entries.

Dotacje na badania w obszarze medycyny innowacyjnej.

W dniu 1 września Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczyna nabór wniosków w Programie sektorowym „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej” finansowanego  w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo […]

Bony na innowacje

Od 31 sierpnia do 30 grudnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzić będzie nabór wniosków o wsparcie w Działaniu 2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Bony na innowacje dla MŚP”.

W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii […]

Korekta harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

W nowej wersji harmonogramu skorygowano termin ogłoszenia naboru dla działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. W poprzedniej wersji dokumentu omyłkowo wskazano złą datę rozpoczęcia tego konkursu.

Harmonogram przewiduje organizację 15 naborów w 9 działaniach i poddziałaniach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
działanie 2.3 […]

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu „Wsparcie na uzyskanie grantu”

Trwa II runda naboru wniosków w ramach IV edycji programu „Wsparcie na uzyskanie grantu”, prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim […]

Harmonogram naborów wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, w działaniach wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Na dzień 12 marca 2015 r. harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w Programie Operacyjnym Inteligenty Rozwój w konkursach prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia się w następujący sposób:

Informacja pochodzi z serwisu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Trzeci konkurs w programie STRATEG-MED

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym NCBR przeznaczy kolejne 115 mln zł.

Program STRATEGMED to pierwszy strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych opracowany przez Radę NCBR na podstawie Krajowego Programu Badań, który […]

Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków dla Programu Regionalnego 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków przewidywanych do realizacji ze środków Programu Regionalnego i 24 czerwca br. uchwałą nr 1100/45/V/2015 przyjął pełny dokument. Zgodnie z jego treścią, do końca bieżącego roku przewiduje się otwarcie sześćdziesięciu naborów w trybie konkursowym oraz sześciu naborów w trybie pozakonkursowym.

Aktualny harmonogram pobrać można tutaj.

Najciekawszym konkursem dla  mikro, małych […]

„Szybka ścieżka” dla przedsiębiorstw prowadzących badania

Od 4 maja do 31 grudnia br. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły aplikować o dotacje na prowadzenie prac badawczych w ramach Działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Wnioski należy przygotować i złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej. Instytucją przeprowadzającą konkurs jest Narodowe Centrum […]