Monthly Archives: czerwiec 2016

­

Wsparcie na badania naukowe i prace rozwojowe ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/20141, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo – badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Projekt może być realizowany […]

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Działania 1.2. „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację dwóch typów projektów:

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Nabór wniosków trwa od 30 czerwca 2016 do 10 sierpnia 2016 roku.

Działanie „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” realizowane będzie […]