Monthly Archives: kwiecień 2016

­

Dotacje na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2016, nabór wniosków w ramach Działania 1.2  Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach odbędzie się w okresie miesiąca maja i czerwca br.

Działanie 1.2 dedykowane jest dla następujących typów projektów:

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności […]

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 – nabór wniosków do dnia 29.04.2016

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy […]

Wsparcie inwestycji w wysokosprawną kogenerecję

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2016, nabór wniosków w ramach Działania 4.4  Wysokosprawna kogeneracja odbędzie się w okresie miesiąca lipca i sierpnia br.

Wspierane będą działania polegające na produkcji energii poprzez wykorzystanie (budowę) wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, opartych o źródła energii inne aniżeli OZE, węgiel kamienny […]

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2016 rok, nabór wniosków w ramach Działania 3.3  Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej odbędzie się w okresie miesiąca lipca i sierpnia br.

W ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz […]