Monthly Archives: sierpień 2015

­

Bony na innowacje

Od 31 sierpnia do 30 grudnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzić będzie nabór wniosków o wsparcie w Działaniu 2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Bony na innowacje dla MŚP”.

W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii […]

Korekta harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

W nowej wersji harmonogramu skorygowano termin ogłoszenia naboru dla działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. W poprzedniej wersji dokumentu omyłkowo wskazano złą datę rozpoczęcia tego konkursu.

Harmonogram przewiduje organizację 15 naborów w 9 działaniach i poddziałaniach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
działanie 2.3 […]