Monthly Archives: lipiec 2015

­

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu „Wsparcie na uzyskanie grantu”

Trwa II runda naboru wniosków w ramach IV edycji programu „Wsparcie na uzyskanie grantu”, prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim […]

Harmonogram naborów wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, w działaniach wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Na dzień 12 marca 2015 r. harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w Programie Operacyjnym Inteligenty Rozwój w konkursach prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia się w następujący sposób:

Informacja pochodzi z serwisu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Trzeci konkurs w programie STRATEG-MED

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym NCBR przeznaczy kolejne 115 mln zł.

Program STRATEGMED to pierwszy strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych opracowany przez Radę NCBR na podstawie Krajowego Programu Badań, który […]