Monthly Archives: maj 2015

­

„Szybka ścieżka” dla przedsiębiorstw prowadzących badania

Od 4 maja do 31 grudnia br. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły aplikować o dotacje na prowadzenie prac badawczych w ramach Działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Wnioski należy przygotować i złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej. Instytucją przeprowadzającą konkurs jest Narodowe Centrum […]